Sikkerhed


LetAsyl behandler og opbevarer personfølsomme oplysninger. Derfor er systemet fra grunden designet med et højt niveau af sikkerhed.

Dette betyder at al adgang til systemet foregår via en krypteret forbindelse. Dette sker helt automatisk og uden krav om VPN-udstyr eller lign. Det er samme teknologi som benyttes i fx netbanker og ved handel på internettet.


Fleksibel adgangstildeling

Administratoren hos hvert enkelt asylcenter har mulighed for at tildele og fjerne adgang for systemet moduler til centerets ansatte og øvrige brugere. Eksempelvis kan man vælge at én personalegruppe kun har adgang til booking af mødelokaler, mens en anden personalegruppe fx også har adgang til informationer om børnehaver.


Integration med andre systemer

LetAsyl kan importere oplysninger om asylansøgere fra Indkvarterings- og ydelsesBeregningsSystemet (IBS). Koden til denne integration er gennemgået og sikkerhedsgodkendt af Udlændingestyrelsen.


Sikkerhedskopiering

Med et abonnement på LetAsyl følger altid et sikkerhedskopieringssystem. Vore servere udfører automatisk sikkerhedskopiering efter aftale, men minimum dagligt. Efter aftale er det også muligt at deponere sikkerhedskopier hos eksempelvis egen kommunes IT-afdeling.

Sikkerhedskopieringen sikrer mod datatab ved menneskelige fejl, servernedbrud, brand eller lign.


Fysisk sikkerhed

LetAsyls centrale servere er placeret i særligt sikrede datacentre drevet af bl.a. LytzenIT. Centrene er efter branchestandard beskyttet imod strømafbrydelser, tyveri, hærværk, brand og oversvømmelse.