Om LetAsyl


Formålet med LetAsyl er at skabe et administrationssystem som fuldt ud dækker et dansk asylcenters behov, men som stadig er let tilgængeligt for brugerne.

Udviklingen af LetAsyl startede i 2010 på foranledning af Brovst Asylcenter i Jammerbugt kommune. Siden da er LetAsyl løbende blevet forbedret og udvidet i tæt kontakt med brugerne. LetAsyl benyttes af de kommunale asylcentre, Røde Kors og Kriminalforsorgen.

I dag er LetAsyl et moderne system baseret på de nyeste teknologier. Systemet kræver ikke installation på lokale computere, men kan anvendes fra enhver computer med internet. Det gør det let at tildele adgang til systemet til hjemmearbejdspladser og samarbejdspartnere i øvrigt.Om virksomheden bag


LetAsyl udvikles, drives og supporteres af Mermaid Consulting ApS med baggrund i over 10 års erfaring med udvikling af løsninger til praktiserende læger, psykologer, privathospitaler m.fl.

Vi har med LetAsyl valgt samme tilgangsvinkel med et brugervenligt system tilgængelig over internettet, som vi tidligere med success har anvendt til patientjournaler, udveksling af recepter, m.m.

Virksomheden ledes af Jens Kristian Søgaard, cand. scient i datalogi.